Világháború 17. forduló

Kedves Gyerekek!

Az első világháború centenáriumi éveiben játékos sorozatot indítunk. A hétköznapokat, érdekességeket és a háború helyi vonatkozásait bemutatva kívánunk Benneteket elkalauzolni a 100 évvel ezelőtti Veszprém megyébe.

Olvassátok rendszeresen frissülő összeállításainkat, játsszatok velünk!

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Kötelezően kitöltendő mezők
Világháború 17. forduló

Gárdonyi Géza: Nagyapó tréfái

 

Az első világháború előtt és alatt szívesen forgatták, olvasták a gyerekek Gárdonyi művét.

 

 nagyapó tréfái

Részlet a könyvből:

A láthatatlan írás

 

- Mikor Dobót a törökök szorongatták, - így kezdte nagyapó az elbeszélését - egyszer csak a föld színe alatt az alagúton bejutott hozzá egy magyar ifjú.
- A maklári bírótól jövök - mondotta. - Ihol ez a levél, az küldte.

 Dobó fogja a levelet, viszi a bástyára (mert lármát hallott ottan), aztán, hogy megnézte, nincs-e nagy baj, felbontotta a levelet. (Nagyapó belenyúlt a zsebébe és kihúzott onnan egy árkus tiszta papirost.)
- Ihol, ezt a levelet bontotta ki Dobó.
- De hiszen ezen nincs egy betű se! - kiáltották a gyerekek.
- Dobó is éppen ezt mondta - felelte nagyapó. - Mutatja a levelet Bornemissza Gergelynek, a mindentudó vitéz diáknak, hát az elmosolyodik.
- Miért mosolyodott el, nagyapó?
- Azért, mert ő el tudta olvasni.
- A semmit?
- Nem semmi ez, gyerekek. Nesze, Pista, tartsad csak oda a papirost a meleg kályhához, majd meglátod egy perc múlva, hogy mit írt a maklári bíró.

 Pista odafekteti a papirost a melegre, hát egyszer csak girbe-görbe vonalak látszanak a papiroson.
Nézik, olvassák, hát ez az írás:

 "Tisztelt kapitány uram! Értesítem, hogy a törökök éheznek. Nem bírják ki tovább két napnál."
- Hogyan volt írva ez a levél, hogy csak a meleg nyomta ki a betűit?
- Citrom levével - felelte nagyapó.

 (http://mek.oszk.hu/02700/02749/html/)

 

Néhány találós kérdésre várjuk a válaszotokat!

Jó fejtörtést kívánunk!

 

 

 

Mi az, aminek se csontja, se húsa, se feje, se tüdeje, csak a négy ujja meg a hüvelykujja?
kabát
zokni
kalap
kesztyű
Aki nevemet kimondja, azonnal megsemmisít engem. (csend)
szél
hang
csend
Miért vesz az ember új kalapot?
mert tönkrement
mert elvesztette
mert ingyen nem adják

Egy kis humor a Kakas Marciból (a Kakas Márton c. folyóirat gyerekeknek szóló részéből, 1914-ből)

 

 

Különbség

A bácsi nagy csodálkozva fordul  oda  Bandikához,  aki  fésülés közben sír.

– Miért bőgsz úgy bubi? Látod, én is fésülködüm mindennap és nem sírok!

– Neked könnyű, a te hajad nincs  oda nőve  a  koponyádhoz, mint az enyém!

Melyik királynak legnagyobb a kalapja?
amelyiknek a feje legnagyobb
amelyik a leggazdagabb
amelyik király a leghiúbb
Mi az, ami nappal mindig tele van, éjjel meg mindig üres?
pohár
bili
cipő
nadrág

Végül egy kis fogás a könyvből, ha valakinek rajzolni támad kedve: 

A tojásalakú vonal

Az iskolában azt hagyta a tanító úr leckének, hogy mindenki rajzoljon három kerek kört, meg három tojásdad kört.

Pistának is ez volt a leckéje. Hát a kerek kört le is kanyarította Pista könnyen a körzővel, de a tojásdad körrel bezzeg izzadt. Nem sikerült szépen sehogyan se.

Nagyapó végre megsajnálta.

- Látod, azt mondja, mikor én gyerek voltam, édesanyámnak a sodrófáján csináltam meg az ilyen tojásalakú vonalat.

De nem is kell, hogy sodrófa legyen, ihol egy vastag papiroscső. Csavard rá a rajzpapirost, aztán csinálj rendes kört a körzővel rája. Mikor kiegyenesíted a papirost, azt fogod látni, hogy a köröd tojásalakú.

 

Kitöltő neve: *
Felhasználónév (max. 8 karakter):
E-mail cím: *
Proforms
Reload